Kukuruz – FLORAHUMUS
PL EN DE ES FR RU HR KZ

Kukuruz

Utjecaj stimulatora FLORAHUMUS na rast, razvoj i prinos kukuruza za zelenu krmu.

Osim uljane repice, FLORAHUMUS je sveobuhvatno testiran i na kukuruzu. Terenski pokusi potvrdili su pozitivan učinak stimulatora FLORAHUMUS na uzgoj kukuruza.

U ispitivanju je korišten preparat FLORAHUMUS u obliku raspršivanja u dozama od 300 ml/ha. Preparat je primijenjen tri puta, u sljedećim fazama
– BBCH 16,
– BBCH 19
i u fazi BBCH 33.

Pokazalo se da primjena stimulatora FLORAHUMUS u uzgoju kukuruza ima učinak na:
– povećanje suhe mase korijena,
– poboljšanje ravnoteže dušika,
– povećanje sadržaja klorofila u lišću kukuruza u fazi metličarenja,
– učinkovitije korištenje hranjivih tvari.